Visie

Zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt speelt ons brein vaak een spel met ons. Hierdoor is wat we waarnemen vaak niet de werkelijkheid. Bij het vinden van oorzaken voor technische problemen beperken snelheid en tijdsdruk het verzamelen van cruciale gegevens die nodig zijn voor het toetsen van ons beeld aan de werkelijke situatie. Bovendien worden ogenschijnlijk niet passende gegevens soms weggelaten. In de praktijk blijkt vaak dat minder dan 50% van de mogelijke informatie wordt gebruikt om werkelijke oorzaken vast te stellen. Hierdoor ontstaan denkpatronen die het moeilijk maken om oorzaken voor problemen te vinden. Het is een menselijke eigenschap deze patronen vast te houden, waardoor het lastig is om deze zonder invloed van buitenaf te doorbreken.

Denkpatronen kunnen effectief worden uitgedaagd via methodisch denken waarbij logica, data en toetsing van alternatieven een belangrijke rol spelen. Het laten leiden van het denkproces door een onafhankelijke externe facilitator blijkt vaak nodig om mensen uit het denkpatroon te halen en doorbraken te kunnen realiseren. Daarbij is het van belang dat een passende methode wordt gebruikt voor de betreffende situatie, die aansluit bij het niveau van het team. Kennis en ervaring van teamdynamica speelt eveneens een grote rol. Het vak van Facilitator is daardoor een specialisme dat slechts na jaren praktijkervaring kan worden beheerst.

Het jarenlange werken met teams bij kwaliteitsverbeteringvraagstukken in de automotive industrie en haar toeleverketen, met toepassing van technieken die inzicht vergroten en effectiviteit verbeteren, hebben de overtuiging gegeven dat het methodisch werken en denken van teams tot betere resultaten leidt en onder de streep tijd en kosten spaart. Dit is interessant voor bedrijven die minder ervaren zijn met technieken voor het werken met objectieve gegevens, analyse van data, of die de expertise niet in huis hebben om dit in teamverband effectieftoe te passen.

Drive To Quality is de partner om dit gat in te vullen, en via “on the job” facilitatie, training en coaching vanuit de medewerkers zelf doorbraken te realiseren.