Drive To Quality is opgericht door
Jos Verschuijten:

In mijn meer dan 25 jarige ervaring binnen de High Tech automotive productontwikkeling heb ik geleerd dat het
samenwerken in teams niet puur rationeel en technisch benaderd kan worden.
Juist de mens in de techniek, die werkzaam is in een organisatorisch systeem is een grote variabele factor waarvan verwacht wordt samen met anderen een prestatie neer te zetten.

Samenwerking is noodzaak, maar hoe doe je dat? Wiens belang is bepalend. Hoe staan we erin? Wie heeft de leiding? Hebben wij een probleem of heeft het probleem ons? Een team is pas een team als het ook als team opereert, en voortgang kan boeken. Hierbij spelen zowel technische, sociale en organisatorische factoren een rol. Door de beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen, zijn zoveel methodieken beschikbaar, dat het moeilijk wordt een keuze te maken welke wel of niet werkt. Daarnaast lijkt de noodzaak om als team samen te komen door de technologische ontwikkelingen steeds minder nodig. Gevolg is dat meestal de ervaring ontbreekt welke werkwijze of methodiek we moeten gebruiken om in een gegeven situatie gezamenlijk effectieve resultaten te bereiken. Aangezien dit per situatie verschillend kan zijn is er geen kookboek met een gouden recept. Dit vraagt om flexibiliteit, en kennis van technieken die in betreffende situatie en de context waarin het team opereert waarde kan toevoegen.

Na mijn opleiding Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven ben ik circa 15 jaar als Automotive Engineer in diverse functies werkzaam geweest in samenwerking met internationale toeleveranciers. Al snel kwam daarbij mijn probleemoplossend vermogen bovendrijven. Na deze periode die resulteerde in een technische specialisatie in de ontwikkeling van brandstof-inspuitsystemen, ben ik me als Six Sigma Black Belt gaan verbreden in algemene kwaliteitsverbetering. In de vele projecten, groot en klein, die ik heb afgerond, bleek dat de technische kennis meestal niet de succesfactor was, maar het in teamverband methodisch en logisch denken. Steeds meer ben ik me hierin gaan specialiseren met aanvullende technieken en soft skills die het mogelijk maken het systematisch denken te sturen op een leerzame wijze. In de rol van onafhankelijke facilitator was het mogelijk om vragen te stellen, die medewerkers zelf gingen beantwoorden en via methodisch denken tot doorbraken kwamen die daarvoor vaak in jaren niet werden bereikt.

Inmiddels bestaat Drive To Quality ruim10 jaar, en heb vele teams in de maakindustrie geholpen met Continu Verbeteren door methodisch werken en denken. De resultaten zijn geboekt in de samenwerking tussen Marketing, Product ontwikkeling, Testing, Inkoop, Productie, Inkoop, Kwaliteit, IT en Service.

De jarenlange training en ervaring in effectieve methodieken als (Design for) Six Sigma, LEAN, Weibull Reliability Engineering, Diagnostische Analyse- en Denkmethodes, maar ook Train de Trainer, Communicatiestijlen, Project Management, SCRUM, Middle Management en Bedrijfskunde vormen een brede basis in de competenties van Drive To Quality. Hieruit kan naar behoefte van de situatie geput kan worden voor effectieve aanpak, aansluitend bij het nivo van management, medewerkers, teams en complexiteit van de uitdaging.