Drive To Quality

Expertise en Facilitatie bij Technische Oorzaak Analyse

Over Drive To Quality

 

Drive To Quality is opgericht door

Ir. Jos Verschuijten:

In mijn meer dan 25 jarige ervaring binnen de High Tech automotive productontwikkeling heb ik geleerd dat het samenwerken in teams niet puur rationeel en technisch benaderd kan worden. Juist de mens in de techniek, die werkzaam is in een organisatorisch systeem is een grote variabele factor waarvan verwacht wordt samen met anderen een prestatie neer te zetten.

Samenwerking is noodzaak, maar hoe doe je dat? Wiens belang is bepalend. Hoe staan we erin? Wie heeft de leiding? Hebben wij  een probleem of heeft het probleem ons? Een team is pas een team als het ook als team opereert, en voortgang kan boeken. Hierbij spelen zowel technische, sociale en organisatorische factoren een rol. Door de beschikbaarheid van informatie en informatiesystemen, zijn zoveel methodieken beschikbaar, dat het moeilijk wordt een keuze te maken welke wel of niet werkt. Daarnaast lijkt de noodzaak om als team samen te komen door de technologische ontwikkelingen steeds minder nodig. Gevolg is dat meestal de ervaring ontbreekt welke werkwijze of methodiek we moeten gebruiken om in een gegeven situatie gezamenlijk effectieve resultaten te bereiken. Aangezien dit per situatie verschillend kan zijn is er geen kookboek met een gouden recept. Dit vraagt om flexibiliteit, en kennis van technieken die in betreffende situatie en de context waarin het team opereert waarde kan toevoegen.

Na mijn opleiding Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven ben ik circa 15 jaar als Automotive Engineer in  diverse functies werkzaam geweest in samenwerking met internationale toeleveranciers. Al snel kwam daarbij mijn probleemoplossend vermogen bovendrijven. Na deze periode die resulteerde in een technische specialisatie in de ontwikkeling van brandstof-inspuitsystemen, ben ik me als Six Sigma Black Belt gaan verbreden in algemene kwaliteitsverbetering. In de vele projecten, groot en klein, die ik heb afgerond, bleek dat de technische kennis meestal niet de succesfactor was, maar het methodisch en logisch denken van medewerkers in teamverband. Steeds meer ben ik me hierin gaan specialiseren met aanvullende technieken en soft skills die het mogelijk maakt het denken te sturen op een leerzame wijze. In de rol van onafhankelijke facilitator was het mogelijk om vragen te stellen, die medewerkers zelf gingen beantwoorden en via methodisch denken tot doorbraken kwamen die daarvoor vaak in jaren niet werden bereikt. Na 10 jaar in deze rol te zijn gegroeid vond ik het  tijd worden om de horizon te verbreden en mijn specialisme via Drive To Quality aan te bieden aan bedrijven die bij specifieke technische problemen geholpen kunnen worden met mijn expertise in probleemoplossing. Het proces om te komen tot de oorzaak van een technisch probleem is daarin het meest cruciaal, waarin gemakkelijk denkfouten kunnen worden gemaakt en de "verkeerde afslagen" effectieve oplossing belemmeren. Vandaar dat ik me met Drive To Quality richt op het faciliteren van Oorzaak Analyse om hiermee waarde toe te voegen aan teams door verbeterd inzicht in een relatief beperkte tijd.

De jarenlange training en ervaring in effectieve methodieken als Six Sigma, LEAN, Weibull Reliability Engineering, Diagnostische Analyse- en Denkmethodes, maar ook Train de Trainer, Communicatiestijlen, Project Management, Middle Management en Bedrijfskunde vormen een brede basis, waaruit naar behoefte van de situatie geput kan worden voor effectieve aanpak, aansluitend bij het nivo van medewerkers, teams en complexiteit van de uitdaging.