Hoe werkt ons brein? ...Enkele voorbeelden:

Invloed omgeving: Wat is de langste lijn?

Ogenschijnlijk zijn de lijnen 1,2 en 3 verschillend, echter door een methode te gebruiken, bijvoorbeeld door ze op te meten, concluderen we dat ze even lang zijn. Het gebruik van een methode levert de juiste informatie.

Ook bij Methodisch Verbeteren is het gebruik van een bewezen feiten en data gedreven methode effectief om oorzaken en oplossingen te vinden. Meten is daarbij belangrijk om essentiele en objectieve informatie te krijgen

Invloed van associaties

Links en rechts van de tekst zijn een aantal tekens te zien. De middelste daarvan zijn links en rechts gelijk. Toch maakt het brein aan de linkerkant de associatie met de letter "B" en rechts met het getal "13". De associatie met omgeving bepaalt dus hoe we dit teken lezen.

Bij probleemoplossing en verbeteren worden vaak associaties gelegd met hetgeen we weten uit het verleden. Ervaring met het onderwerp kan daardoor juist negatief werken. Methodische toetsing van de waarnemingen bewijst of dat mogelijke oorzaken waar zijn.

Dr de wrkng van ht brein kn j zndr prblm lzn wt hr stt.

Ontbrkd nfrmtie wrdt autmtsch angvld trwl dz r nt is.


Automatische aanvulling

Deze tekst kan zonder problemen worden gelezen omdat het brein de ontbrekende info automatisch aanvult .

Bij probleemoplosssing en verbeteren wordt vaak een theorie gevormd met beperkte informatie. Alles wat past wordt voor waar aangenomen, terwijl dat niet de realiteit hoeft te zijn. Daarom is het belangrijk om de theorie en aannames te toetsen op geldigheid na maximale compleetheid van de beschikbare informatie.