Groeien in kwaliteitsdenken Bij CONTINU VERBETEREN

Hogere kwaliteitseisen, kortere levertijden en toenemende complexiteit geven bedrijven stevige uitdagingen bij productontwikkeling en procesverbetering.
Continu Verbeteren is nodig om bedrijfsresultaten te waarborgen, maar dit vraagt steeds hogere vaardigheden van medewerkers en management in het multidisciplinair samenwerken.
Drive To Quality ondersteunt deze ontwikkeling bij het opzetten en ontwikkelen van Continu Verbeteren van producten, processen en organisatie.
Daarbij leren organisaties hoe methodisch werken en denken helpt in de transitie van correctieve naar preventieve verbetering,
waarbij klantwaarde toeneemt en de totale kwaliteitskosten dalen.
Hierbij worden bewezen denkmethodes gebruikt, onder andere uit LEAN Six Sigma, DFSS en andere soms zelfs krachtigere technieken, maar altijd aansluitend bij het niveau van uw organisatie.
Benieuwd hoe? Neem meteen contact op voor een kennismakingsgesprek.

Drive To Quality werkt altijd On-The-Job. Autorijden leer je immers ook niet uit een boek.
Afhankelijk van uw situatie en de competenties van uw management en medewerkers worden 3 werkvormen onderscheiden:


Faciliteren:

Een facilitator leidt het project op interactieve wijze, en waarborgt daarbij hierbij het volgen van de methode.
Tegelijkertijd zorgt hij voor voldoende teamdynamiek en inbreng over de betreffende probleemsituatie of uitdaging.
Door eerst te werken aan INZICHT en vervolgens aan AANPAK, wordt eerst AFGEREMD om daarna SNELHEID te kunnen maken!
Teamleden ervaren zo in de praktijk hoe methodisch werken leidt tot betere resultaten in een kortere doorlooptijd.
Eigen kennis van de methode door de teamleden is hierbij niet nodig.
Daardoor is deze werkvorm prima geschikt als eerste kennismaking met methodisch verbeteren.


Training On The Job:

Afhankelijk van de situatie wordt de passende methode eerst theoretisch getraind, waarna managers en medewerkers deze in de praktijk gaan toepassen in het project.
Hierbij gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling van de vaardigheid in de toepassing en de samenwerking als team en de interactie tussen organisatie, management en team.


Coachen:

Coachen wordt toegepast voor getrainde managers en medewerkers die bekend zijn met methodisch verbeteren maar hun vaardigheid in de praktijk verder willen ontwikkelen. Coachingstrajecten kunnen individueel of als team worden afgesproken maar worden altijd specifiek op de ontwikkelvraag afgestemd.